Percentages

Resultaat presentaties
Records
Percentages
Invuldatum
Download
De resultaten worden als totalen gepresenteerd. Door op de rechter icoontjes te klikken wordt een details pagina opgeroepen.

W e l k o m

In deze vragenlijst kunt u een oordeel geven over de vernieuwde website van EnqueteViaInternet.nl.
De gegevens die door ons met deze vragenlijst worden verzameld zullen worden gebruikt om de website nog beter te maken.


Hoe wist u van het bestaan van EnqueteViaInternet.nl? Ga naar details
Van horen zeggen00,0 %
Gevonden met behulp van een zoekmachine00,0 %
Door een link op een andere website233,3 %
Via een enquete00,0 %
Anders:116,7 %
Geen keuze350,0 %


Kunt u hieronder over een aantal onderdelen van de website een oordeel geven? Ga naar details
 slechtmatigredelijkgoedzeer goedGeen keuze
Het uiterlijk van de website1 (16,7%)0 (0,0%)0 (0,0%)0 (0,0%)0 (0,0%)5 (83,3%)
Vindbaarheid van informatie0 (0,0%)0 (0,0%)1 (16,7%)0 (0,0%)0 (0,0%)5 (83,3%)
Bruikbaarheid van de Helpdesk0 (0,0%)0 (0,0%)0 (0,0%)0 (0,0%)1 (16,7%)5 (83,3%)


Als u nog informatie mist kunt u dat hieronder aangeven Ga naar details


Hier kunt u met een cijfer een algemeen oordeel over de website geven. Ga naar details
1116,7 %
200,0 %
300,0 %
400,0 %
500,0 %
600,0 %
7116,7 %
8116,7 %
900,0 %
1000,0 %
Geen keuze350,0 %
 


Kunt u in het kort een oordeel geven over de website? Ga naar details


W e b s i t e g e b r u i k


Maakt u op de website ook gebruik van het beheer gedeelte? Ga naar details
Ja466,7 %
Nee233,3 %
Geen keuze00,0 %


B e h e e r


Onlangs is de vormgeving van het beheer van EnqueteViaInternet aangepast. Vooral het menu is veranderd.
Wat is uw mening over het menu?
 Ga naar details
Handig, ik kan alle mogelijkheden van het beheer vanuit één plek bereiken116,7 %
Onoverzichtelijk, zoveel informatie op één plaats116,7 %
Het was even wennen, maar nu kan ik er goed mee werken00,0 %
Geen mening116,7 %
Anders:00,0 %
Geen keuze350,0 %


Er zijn ook verbeteringen gedaan in de rest van het beheergedeelte van de website. Kunt u dan een oordeel geven over onderstaande onderdelen van het beheer? Ga naar details
 goedvoldoendematiggeen oordeelGeen keuze
E-mail adressen beheer0 (0,0%)2 (33,3%)1 (16,7%)0 (0,0%)3 (50,0%)
Uitnodigen1 (16,7%)0 (0,0%)1 (16,7%)2 (33,3%)2 (33,3%)
Overzichtelijkheid inhoud0 (0,0%)1 (16,7%)1 (16,7%)1 (16,7%)3 (50,0%)
Opmaakpagina3 (50,0%)1 (16,7%)0 (0,0%)0 (0,0%)2 (33,3%)


Kunt u een cijfer geven voor het gebruiksgemak van het beheer gedeelte van de website? Ga naar details
100,0 %
200,0 %
300,0 %
400,0 %
500,0 %
600,0 %
7116,7 %
800,0 %
9116,7 %
1000,0 %
Geen keuze466,7 %
 


Zijn er nog zaken die u anders zou willen hebben in het beheer gedeelte? Ga naar details


H e l p d e s k


Wat doet u als eerste wanneer u een vraag heeft over het beheer? Ga naar details
In de FAQ kijken of daar het antwoord staat116,7 %
Een e-mail sturen naar de helpdesk116,7 %
De vraag telefonisch stellen00,0 %
Geen keuze466,7 %


Als u een vraag stelt via e-mail, hoe snel wordt deze dan beantwoord? Ga naar details
Zeer snel00,0 %
Snel genoeg116,7 %
Langzaam00,0 %
Geen mening116,7 %
Anders:00,0 %
Geen keuze466,7 %


Als u de helpdesk wel eens telefonisch heeft benaderd, kunt u dan een mening geven over de bereikbaarheid? Ga naar details
Er wordt meteen opgenomen116,7 %
Regelmatig niet bereikbaar116,7 %
Jammer dat er alleen tijdens kantooruren wordt opgenomen00,0 %
Geen mening116,7 %
Geen keuze350,0 %


Kunt u een cijfer geven over de helpdesk in het algemeen? Ga naar details
100,0 %
200,0 %
300,0 %
400,0 %
500,0 %
6116,7 %
700,0 %
800,0 %
900,0 %
1000,0 %
Geen keuze583,3 %
 


Wat zou u graag verbeterd willen hebben aan de helpdesk? Ga naar details


B e d a n k t


Dank u wel voor het deelnemen aan deze enquete.
De resultaten zullen gebruikt worden om de website beter te maken zodat u er in de toekomst nog meer plezier van kunt hebben
*) Voor een vraag waarbij de respondent(e) tegelijk meerdere antwoorden kan selecteren is het totaal percentage niet relevant.